Parodontose
Vi behandler både lette og svære tilfælde af parodontose. Parodontose er en infektiøs sygdom, der desværre rammer mange mennesker. Parodontose forårsages af bakterier og tandsten, som har fået lov til at sidde på tændernes overflade, hvorved tændernes knogle opløses. I værste tilfælde kan tænderne mistes. Patienternes symptomer (f.eks. forøget blødningstendens ved tandbørstning) er ofte ganske lette, hvorfor det er vigtigt at søge hjælp ved mistanke om parodontose.